Registrering av ny kunde:
Informasjon til klubber:
For registering av din klubb, vennligst fyll ut feltet «klubbnummer» under.
(Husk at fakturaadresse registrert her må stemme overens med registrert fakturaadresse hos Lions Norge).
Hvis feltet klubbnummer ikke fylles ut blir man registrert som vanlig medlem og kan ikke velge å betale med faktura.

For registering av vanlige medlemmer, vennligst se bort ifra dette feltet.
Klubbnr:
Fornavn:
 
Etternavn:
 
Adresse:
 
Postnr/sted:
   
Mobil:
Epost:
 
Passord:
(Minimum seks tegn)  
Gjenta:
 Send information:
Yes, sign me up for newsletter: