Lions Norge

Salgsbetingelser


Anvendelse
Disse alminnelige salgsbetingelsene har anvendelse på alt salg fra Aksess & Daylight AS så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.
Definisjon
Med "kjøper" menes i dette dokumentet den person eller instans som bestiller en vare fra Aksess & Daylight AS.
Priser
Alle priser er normalt oppgitt i norske kroner inklusive merverdiavgift. Frakt og ekspedisjon koster kr 95,- ved betaling med kort.
Klubber, soner og distriker kan velge faktura som betalingsmåte da faktureres den reelle frakten per forsendelse. 

Prisendringer
Prisene kan endres uten videre varsel til kjøper. Dette kan være endrede leverandørpriser, endrede valutakurser og lignende. Det er kjøperens ansvar å holde seg oppdatert om gjeldende priser. Aksess & Daylight AS kan ikke endre prisen på en vare kjøper har fått bekreftet pris på, det er alltid den bekreftede prisen på ordretidspunkt som gjelder. Aksess & Daylight AS forplikter seg til og levere varen til avtalt pris.
Produktinformasjon
Aksess & Daylight AS vil til enhver tid videreformidle informasjon om produkter gitt fra våre leverandører. Dersom et produkt ikke stemmer overens med de spesifikasjoner som er gitt fra Aksess & Daylight AS eller andre kilder, gir det i seg selv ikke rett til noe krav ovenfor Aksess & Daylight AS fra kjøperens side. Det gir heller ikke rett til retur av varen, såfremt ikke spesifikasjonene på produktet som er levert i vesentlig grad avviker fra de som er oppgitt. Aksess & Daylight AS tar intet ansvar for følgefeil som eventuelt måtte oppstå grunnet feil i de gitte og/eller de faktiske spesifikasjonene angående et produkt. Aksess & Daylight AS tar også forbehold om feil i produktinformasjonen.
Mangler i leveranse
Eventuelle mangler ved en leveranse må rapporteres til Aksess & Daylight AS i rimelig tid etter at feilen burde vært oppdaget.
Mangler/feil ved produkter
Oppdages det innen rimelig tid etter at mangelen burde vært oppdaget eventuelle mangler eller mulige feil ved et produkt, skal kjøperen, hvis eget forsøk på å finne løsning på problemet ikke vinner frem, straks rapportere mangelen til Aksess & Daylight AS på e-post post@adprofil.no eller telefon 64 98 05 10. Dersom Aksess & Daylight AS gir spesielle instruksjoner på hvordan mangelen/reklamasjonen skal behandles for å finne en løsning på problemet, må disse instruksjonene følges.
Leveringstid
Normal leveringstid for lagerførte artikler vil være ca 2 uker.
Ordrens gyldighet
En ordre er gyldig når ordrebekreftelse er mottatt. Ordrebekreftelse gis per e-post. Ved bestillinger per telefon, faks eller brev er det implisitt gitt at ordrebekreftelse er gitt såfremt ikke Aksess & Daylight AS opplyser noe annet. Ved innlegging av en ordre er det implisitt gitt at kjøperen godtar å følge Aksess & Daylight AS sine salgsbetingelser. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er avbestilt eller Aksess & Daylight AS skriftlig/per e-post kansellerer ordren.
Betalingsbetingelser
Til privatkunder tilbyr Aksess & Daylight AS å betale med Visa eller MasterCard og har etablert en sikker betalingsfunksjon du som kunde kan føle deg trygg på.
Befraktning
Alle varer til privatpersoner sendes normalt som servicepakke med Posten, såfremt pakkens beskaffenhet tillater dette. Aksess & Daylight AS velger billigste befraktningsmåte, men står fritt i å velge annen befrakter. Dersom varens beskaffenhet ikke tillater leveranse per Posten, vil en annen befrakter bli valgt av Aksess & Daylight AS.
Returrett
Gjelder for privatpersoner: Aksess & Daylight AS følger innen Norge prinsippene i Angrerettloven for returer med rett til pengene tilbake. Varer må returneres i samme stand som de ble mottatt. Ved korrekt gjennomført retur (iht. Angrefristloven) tilbakebetales varens fulle pris og utlagte fraktkostnader til kjøper. For bedriftskunder, offentlig institusjoner og næringsdrivende godtas ingen returer for pengene tilbake uten at dette er avtalt skriftlig på forhånd.
Uavhentede leveranser
Ved uavhentede leveranser/pakker vil kjøperen ilegges 150 kroner i gebyr for uavhentet vare, Dette er nødvendig for å dekke våre kostnader i forbindelse med slike brudd på avtale.
Reklamasjonsrett
Reklamasjonsrett etter kjøpslovens bestemmelser.
Garanti
Garanti på alle produktene følger produsentens garanti. Denne er normalt minst 1 år. Produsenten garanterer for produktets funksjonsdyktighet i garantitiden. Garantien dekker normalt ikke feil som skyldes uforsvarlig eller utilsiktet bruk, ytre påvirkninger eller mangelfullt vedlikehold. Garantien innbefatter normalt ikke deler til produkter hvis normale levetid er kortere enn den oppgitte garantitiden. Garantien dekker kun selve produktet, ikke eventuelle tilleggsprodukter eller informasjon som kjøperen har tilført produktet. Ved garantireklamasjon må det påstått defekte produktet returneres til Aksess & Daylight AS med komplette manualer og original emballasje, hvis ikke annet er avtalt.
Dokumentasjon ved forsendelser
Alle forsendelser til Aksess & Daylight AS vedrørende returer, garantireklamasjoner, og lignende må vedlegges et følgeskriv som refererer til opprinnelig fakturanummer, kjøpsdato, samt informasjon om hva forsendelsen gjelder. Forsendelsen til Aksess & Daylight AS skal skje kostnadsfritt for Aksess & Daylight AS. Pakker som er sendt i oppkrav eller "mottaker betaler frakt" vil ikke bli hentet ut.
Tvister
Tvister som måtte oppstå i tilfelle uenighet om bestemmelser eller betingelser hører inn under de ordinære domstoler, med Follo tingrett som verneting. Alle rettsspørsmål som måtte oppstå skal bedømmes i henhold til norske lover.

 

 

Aksess & Daylight AS post@adprofil.no [+47] - 64 98 05 10
Høykontrast Skriftstørrelse

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.